Ettersyn

Ettersyn

Ettersyn av fly

Ettersyn av fly må utføres etter at et fly er flydd så og så mange timer, hvert år. Ved f.eks. kraftigere vær vil flyet ha behov for oftere ettersyn, for å sikre at alt er i god stand etter retningslinjene.

Kontakt oss i dag!

For spørsmål eller andre henvendelser ang. ettersyn av fly, kontakt: